Biện minh nỗ lực

Bạn NỖ LỰC? Giỏi đó.
Nhưng thực ra thì......
cũng thường thôi.


#Source: https://goo.gl/MkXnY2
#LÚA_HÓA_KIẾN_THỨC
71
4306 lượt xem
71
14
14 bình luận